Pišite nam

ili

ODMAH

Zakažite MAJERSOV KOKTEL putem brze Whatsapp poruke
OBIČAN POZIV

NAD+ Infuziona terapija

NAD+ terapija podrazumeva intravensku infuziju koenzima NAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid), koji je prirodno prisutan u svakoj ćeliji tela i ključan je za različite metaboličke procese, uključujući proizvodnju energije, popravku ćelija i zdravlje mozga. Ova terapija se predlaže za potencijalnu korist u lečenju stanja kao što su zavisnost od alkohola i droga, Parkinsonova bolest, depresija i drugi psihički poremećaji.

Ideja iza korišćenja NAD+ terapije, posebno u njenom intravenskom obliku, proizlazi iz mišljenja da direktna infuziona terapija, može efikasnije povećati nivoe NAD+ u krvotoku od oralnog unosa, koji se brzo metabolizuje i ne dostiže u krvotoke efikasno. Originalno, ova terapija se koristila 1960-ih godina za lečenje zavisnosti od droga i alkohola, i od tada je istraživana za različite druge zdravstvene koristi.

Međutim, treba napomenuti da se istraživanja i dalje odvijaju i da postoji neka debata o efikasnosti i najboljim metodama upotrebe NAD+. Iako postoje neosporivi dokazi i klinička istraživanja koja podržavaju njene koristi, naučna zajednica još uvek nije postigla konsenzus. Na primer, za anti-aging svrhe, dokazi su još uvek ograničeni, i potrebno je više istraživanja da se uspostave standardni režimi doziranja za infuzionu NAD+ terapiju.

Za razliku od toga, oralni prekursori NAD+ poput NR (nikotinamid ribozida) i NMN (nikotinamid mononukleotida) su se pokazali efikasnima u povećanju nivoa NAD+ sa konzistentnim dnevnim suplementiranjem. Ovi oblici su takođe viđeni kao oni koji imaju manje kratkoročnih sporednih efekata.

Osim toga, NAD+ terapija se istražuje zbog njenog potencijala u lečenju niza autoimunih bolesti kao što su dijabetes, multipla skleroza, inflamatorna bolest creva, reumatoidni artritis i psorijaza. Terapija se veruje da pomaže vraćanjem ravnoteže u imunološkom sistemu i vraćanjem oštećenja uzrokovanih autoimunim odgovorima.

Dakle, iako NAD+ terapija, posebno u njenom infuzionom obliku, pokazuje obećanja za različite zdravstvene probleme, važno je uzeti u obzir trenutno stanje istraživanja i konsultovati zdravstvene stručnjake za personalizovani medicinski savet.

VAŽNO!!!
Neadekvatnim korišćenjem NAD+ infuzione terapije (broj terapija kao i doze), možete biti dovedni u zabludu!
Jako je važno da znate da NAD+ infuziona terapija nije čarobni štapić, da je skupa i ako se adekvatno ne koristi smatrajte da ste novac bacili.

Da proverite cenovnik

Cenovnik
© 2024, Medical Time Hospital All rights reserved.