Pišite nam

ili

ODMAH

Zakažite MAJERSOV KOKTEL putem brze Whatsapp poruke
OBIČAN POZIV

PREGLEDI LEKARA

PREGLED ANESTEZIOLOGA / Terapija bola
  • Otklanjanje bola, koja moze biti akutna i hronična, je oduvek posebna problematika medicine i samog odnosa lekar-pacijent. Prema uzroku bol delimo na akutnu i hroničnu, a samu hroničnu delimo na malignu i benignu. Sama pojava bola je upozorenje da se trebamo javiti što pre lekaru, medjutim u mnogim slučajevima ne bude tako već dođe do samoinicijativne, često neadekvatne upotrebe analgetika, kada može doći i do maskiranja prave kliničke slike i samim tim otežanog nalaženja originalnog uzroka problema.
  • Mnogobrojni su uzroci bolova, od koštano-zglobnih, visceralnih, neuropatskih do karcinomskih. O samoj širini oblasti koja se bavi terapijom bola govori i činjenica da je od nedavno uvedena i subspecijalizacija terapije bola u okviru specijalizacije Anesteziologije sa reanimatologijom kao i otvaranje centara za terapiju bola pri mnogim sekundarnim i tercijarnim ustanovama zdravstvenog sistema.
  • Lečenje bola je multidisciplinarna disciplina. Vrlo često je u rasvetljivanju originalnog uzroka bola kao i stanja organizma pacijenta sa bolom uključeno više grana medicine kao i dijagnostičkih metoda poput MR, CT skenera, laboratorijskih pretraga, ultrazvuka i ostalih.
  • Postoji lestvica kvalifikacije ozbiljnosti bola i adekvatne terapije istog. Bolovi blagog do umerenog intenziteta mogu biti sanirani oralnom terapijom analgeticima različite jačine, od paracetamola preko nesteroidnih antiinflamatornih lekova do opijatnih derivata. U slučaju bolova većeg intenziteta terapija bola se sprovodi lekovima čija je primena venskim putem i/ili transdermalnim flasterima. Vrlo često uspešnost postižemo primenom kombinacije lekova. Situacije u kojima nijedan od navedenih načina neutralisanja nije uspešan dovode nas do invazivnih metoda analgezije koje sprovode specijalisti anesteziolozi. Medju invazivnim metodama su metode lokalnih takozvanih blokada nerava do epiduralne analgezije odredjene regije od interesa a u nivou kičmene moždine kada pacijenti kroz 15-30min budu potpuno obezboljeni. Aseptični uslovi u kojima se pomenute invazivne procedure obezboljavanja sprovode su imperativ i takve uslove obezbedjuje naša bolnica. Karcinomski bol je vrlo često uspešno lečen isključivo na ovaj način.
PREGLED KARDIOLOGA
Kardiolog se bavi lečenjem srca i bolestima krvnih sudova. Kardiološki pregled je bezbolan, traje 20-30 minuta, po potrebi duže i obuhvata: uzimanje anamneze, kardiološki pregled (status), završno mišljenje i određivanje terapije i dopunske dijagnostičke procedure kao što su merenje krvnog pritiska, EKG (elektrokardiogram), Ultrazvuk srca (EHO srca), test opterećenja srca (ergometrija), holter EKG-a i holter krvnog pritiska.
PREGLED PULMOLOGA
Pulmološki pregled je bezbolan traje 20-30 mina, po potrebi duže i obuhvata: uzimanje anamnestičkih podataka, pulmološki pregled (status), završno mišljenje i određivanje terapije i po potrebi dopunske dijagnostičke metode: test plućne funkcije (spirometriju), bronhodilatatorni test (ispitivanje plućne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve), RTG pluća, CT grudnog koša, NMR grudnog koša i bronhoskopiju.Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratornog sistema.
PREGLED UROLOGA/NEFROLOGA
Urologija je specijalistička grana medicine koja se bavi oboljenjima urinarnih organa (bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra) kao i genitalnih organa muškarca (penis, testisi, epididimi, prostata). Urološki pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka, urološki status, završno mišljenje i određivanje terapije kao i dopunske dijagnostičke procedure ( UZ dijagnostika , laboratorijske analize krvi i urina, mikrobiološke analize (urinokultura, brisevi)).
PREGLED HEMATOLOGA
Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urodjenim i stečenim poremećajima krvi, poremećajem zgrušavanja krvi i malignim bolestima krvi. Lekar subspecijalista hematolog obavlja razgovor sa pacijentom i sprovodi detaljan klinički pregled, a zatim sprovodi dalja ispitivanja u prvom redu laboratorijska, a ako je potrebno i ispitivanje kostne srži, limfnih žlezda, i spitivanje hemostaze i koagulacije.
PREGLED KARDIOVASKULARNOG HIRURGA
Vaskularna hirurgija se bavi lečenjem bolesti krvnih sudova, odnosno arterija i vena. Ateroskleroza, osim srca, zahvata i sve ostale veće i manje krvne sudove u našem telu, dovodi do njihovih suženja i posledične manje prokrvljenosti određenih organa i tkiva. Specijalistički pregled obuhvata razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, uzimanje anamneze, klinički pregled, eventualnu dopunsku dijagnostiku (UZ pregled), eventualne mogućnosti lečenja, određivanje terapije i savet .
PREGLED GASTROENTEROLOGA
Gastroenterologija je grana interne medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti organa za varenje kao i funkcionalnim poremećajima istih ( (jednjak, želudac, tanko crevo, debelo crevo, žučna kesa, jetra, pankreas, slezina). Gastroenterološki pregled je pregled interniste gastroenterologa koji na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i dijagnostičkih procedura (RTG, ultrazvuk abdomena, CT, NMR gastroskopija i kolonskopija) postavlja preciznu dijagnozu i propisuje terapiju.
© 2022, Medical Time Hospital All rights reserved.